Om arrangørene

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og KS (kommunesektorens organisasjon) står sammen bak Barnehage 2018.

PBL

PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager som jobber for å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

PBL har i dag rundt 2000 medlemsbarnehager med til sammen rundt 25 000 ansatte.

KS

KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og fylkeskommuner og skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser.

KS organiserer om lag 500 bedrifter og er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon, samt en viktig utviklingspartner for kommunesektoren. 

Norges Varemesse

Barnehage 2018 arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm, en av landets mest erfarne og profesjonelle samarbeidspartnere når det gjelder arrangementer av denne typen.

Norges Varemesse tilbyr enkel logistikkhåndtering, utleie av utstyr til standen, samt lett tilgjengelighet for både utstillere og besøkende.

Del siden på: